analiza wody

Analiza spektrofotometryczna – czym jest i do czego służy?

Analiza spektrofotometryczna to metoda oznaczania stężenia oraz objętości określonych substancji w próbce. W tym wypadku dokonuje się pomiaru światła odbitego lub jego transformacji przez badaną próbkę. Spektrofotometria znajduje szerokie zastosowanie w pracach laboratoryjnych, między innymi w medycynie estetycznej, stomatologii, ale nie tylko.  

Czym jest analiza spektrofotometryczna?

Analiza spektrofotometryczna  pozwala na analizę widm, które powstają na skutek działania promieniowania elektromagnetycznego na materię. Ponieważ promieniowanie może być różnorodne, to można wyróżnić spektroskopię UV, VIS, IR oraz NMR. Badanie metodą UV-Vis pozwala na oznaczenie substancji organicznych typu kwasy, aminy,  ketony, aldehydy, węglowodory aromatyczne, a także nieorganicznych ozon i dwutlenek węgla. Zasada działania spektrofotometru jest prosta, w tym wypadku analizowane jest widmo światła. Wiązka przechodzi przez siatkę dyfrakcyjną, wybiera się odpowiednią długość fali, która następnie zostaje przepuszczona przez szczelinę. Światło pada na detektor, w ten sposób można wykonać zapis spektrometryczny wybranej substancji.

Analiza wody

Analiza wody musi być przeprowadzona w odpowiedni sposób, inaczej można otrzymać błędne wyniki. Chodzi przede wszystkim o to, aby prawidłowo pobrać próbki. Po pierwsze, próbki muszą być dostarczone tego samego dnia, w którym zostały pobrane. Po drugie, muszą być transportowane i przechowywane w niskiej temperaturze. Niezbędny będzie także odpowiedni pojemnik, niestety niektóre mogą zmieniać skład fizykochemiczny próbki wody. Komu zlecić analizę wody? Najlepiej wybierać nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria, które cieszą się dobrymi opiniami wśród klientów. Tylko w tym wypadku można liczyć na usługi na najwyższym poziomie. Przeprowadzenie analizy wody wcale nie jest takie łatwe, jak może się wydawać, co więcej trzeba wiedzieć, jak pobrać próbki, aby badanie było miarodajne i dokładne.

Skomentuj artykuł