linie elektroenergetyczne

Budowa linii elektroenergetycznych – na czym polega?

Budowa linii elektroenergetycznych to usługa skierowana zarówno do instytucji, jak i dużych firm produkcyjnych korzystających z prywatnych szlaków kolejowych na cele eksportowe. Realizacją takich zadań zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które odpowiadają za fazę projektową, wdrożenie oraz wznoszenie niezbędnej infrastruktury. Na czym polega cały ten proces? Wyjaśniamy.

Na czym polega budowa linii elektroenergetycznych?

Budowa linii elektroenergetycznych w Katowicach polega na wznoszeniu konstrukcji wsporczych, zazwyczaj w postaci wysokich słupów oraz instalacji niezbędnych komponentów wraz z całym osprzętem liniowym. Ostatnim etapem jest zawieszenie i odpowiednie zabezpieczenie przewodów, którymi przesyłany jest prąd elektryczny. Niezbędne jest także przeprowadzenie niezbędnych testów przesyłu przed ostatecznym odbiorem robót.

Linie elektroenergetyczne wznoszone są zazwyczaj na potrzeby kolejnictwa. W takim przypadku korzysta się ze słupów przenoszących różny poziom napięć, a w poszczególnych miejscach infrastruktury buduje się odpowiednie stacje transformatorowo-rozdzielcze. Aby cały system zasilania działał poprawnie, konieczne jest jego kompleksowe zaprojektowanie. Leży to w zakresie obowiązków firmy, która specjalizuje się w elektroenergetyce kolejowej.

Jak przebiega budowa linii elektroenergetycznych?

Budowa linii elektroenergetycznych to skomplikowany proces, który może trwać długie miesiące, a nawet lata. Pierwszym etapem jest stworzenie projektu oraz jego weryfikacja pod względem możliwości technicznych umiejscowienia słupów i pozostałej infrastruktury na określonym terenie. Do tego celu wykorzystuje się między innymi fotogrametrię oraz pomiary termowizyjne i laserowe.

Na etapie wznoszenia infrastruktury elektroenergetycznej wykorzystuje się zarówno linie napowietrzne, jak i kable podziemne. Poszczególne etapu budowy muszą być bardzo precyzyjnie zrealizowane zgodnie z dokładnie przeanalizowanymi wytycznymi. Dlatego proces ten realizowany jest przy udziale ekspertów i przy wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń oraz nowoczesnego sprzętu budowlanego.

Skomentuj artykuł