Gospodarka Państwa

Czym są systemy oparte na e-government i jakie mają znaczenie dla funkcjonowania gospodarki państwa?

Każdy z nas podczas pandemii koronawirusa poznał zalety pracy zdalnej, spotkań na różnych platformach oraz możliwości, jakie dają podpisy cyfrowe. W ten sposób sieć stała się medium dającym wiele możliwości, by załatwić to, czego normalnie w stanie lockdownu nie moglibyśmy zrobić. I dopiero wówczas zobaczyliśmy, jak ważna jest idea e-government.

Skąd się wzięło e-government?

E-government to skrót z języka angielskiego, który oznacza administrację elektroniczną. Jest to interakcja cyfrowa, w którą w jakiś sposób zaangażowana jest administracja publiczna. Tak mówi oficjalna definicja, która tak naprawdę oznacza, że każda organizacja lub działalność wykorzystująca technologie informacyjne i komunikacyjne do świadczenia lepszych usług publicznych obywatelom i przedsiębiorstwom mieści się w idei e-rządzenia. Celem jest oczywiście szybsze, tańsze, bardziej niezawodne świadczenie usług na linii państwo-obywatel.

Z czym wiąże się e-government?

Administracja państwowa dostępna online często towarzyszy lub jest częścią zarządzania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w biurach, radykalnej zmianie oficjalnych procedur dla małych i średnich przedsiębiorstw lub wzmaganie interakcji na linii obywatel-państwo na wszystkich szczeblach administracji. Obejmuje w szczególności korzystanie z telefonów komórkowych, na które wysyłane są informacje o ostrzeżeniach różnego typu wysyłane w Polsce z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale także systemów nadzoru i śledzenia. To także wiadomości online wymieniane z władzami, na przykład na platformie ePUAP czy przeprowadzanie transakcji finansowych takich jak zeznania podatkowe, wnioski o dotacje i wiele innych za pośrednictwem strony internetowej.

Technologia e-government w Polsce

W naszym kraju postawiono na powolne, ale sukcesywne zmiany w celu internetyzacji życia publicznego. Coraz więcej spraw w urzędach można załatwiać przez internet. Wystarczy założyć profil zaufany ePUAP, by mieć dostęp choćby do informacji odnośnie do ZUS-u, stanu cywilnego czy zameldowania. Oprócz tego można się także przepisać podczas wyborów i zgłosić wiele różnych wniosków w urzędzie miejskim. W naszym kraju działają także elektroniczne recepty oraz aplikacja mObywatel z elektronicznym dowodem osobistym dostępnym w smartfonie.

Technologia zmienia gospodarkę Polski, obniża koszty i pozwala na szybsze i wygodniejsze załatwianie spraw w urzędzie. To przyszłość, której nadejście jest nieuniknione.

Skomentuj artykuł