bocznokanalowe dmuchawy

Dmuchawy bocznokanałowe jednostopniowe i dwustopniowe – czym się różnią?

Różnica między dmuchawami jednostopniowymi i dwustopniowymi polega na liczbie zastosowanych stopni sprężania w tych urządzeniach. Co dokładnie oznacza, że pompa tego rodzaju jest jednostopniowa albo dwustopniowa? Jakie ma to przełożenie na pracę tego rodzaju urządzeń? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie!

Jednostopniowa dmuchawa bocznokanałowa

Jednostopniowe pompy bocznokanałowe wykorzystują pojedynczy wirnik do generowania przepływu powietrza. Wirnik obraca się w obudowie dmuchawy, wytwarzając siłę odśrodkową, która popycha powietrze lub gaz w kierunku kanałów bocznych. Gdy powietrze przechodzi przez kanały, ulega kompresji z powodu zmieniającej się objętości w kanałach.

Kluczowe cechy dmuchaw bocznokanałowych jednostopniowych obejmują:

  • Pojedynczy wirnik, który obraca się i umożliwia przepływ powietrza.
  • Prostsza konstrukcja w porównaniu do dmuchaw dwustopniowych.
  • Mniejsze różnice ciśnień w porównaniu z dmuchawami dwustopniowymi.
  • Ze względu na niższy stosunek ciśnień dmuchawy jednostopniowe mogą mieć niższą efektywność energetyczną w porównaniu z dmuchawami dwustopniowymi.
  • Powszechnie stosowane w zastosowaniach wymagających umiarkowanych różnic ciśnień, takich jak transport pneumatyczny, napowietrzanie i oczyszczanie ścieków.

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa

Dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa, znana również jako dwustopniowa pompa bocznokanałowa, zawiera dwa wirniki połączone szeregowo. Pierwszy wirnik generuje początkowy przepływ powietrza, który jest następnie kierowany do drugiego wirnika w celu dalszego sprężenia przed odprowadzeniem. Ten dwuetapowy proces sprężania pozwala na osiągnięcie wyższych ciśnień.

Kluczowe cechy dwustopniowych dmuchaw bocznokanałowych obejmują:

  • Podwójne wirniki ułożone szeregowo.
  • Wyższe różnice ciśnień w porównaniu z dmuchawami jednostopniowymi.
  • Zwiększona efektywność energetyczna w porównaniu z dmuchawami jednostopniowymi.
  • Powszechnie stosowane w zastosowaniach wymagających wyższych różnic ciśnień, takich jak systemy próżniowe, transport pneumatyczny na większe odległości oraz procesy przemysłowe wymagające wyższych współczynników sprężania.

Jaki rodzaj pompy bocznokanałowej wybrać?

Wybór między jednostopniową a dwustopniową dmuchawą bocznokanałową zależy od konkretnego przeznaczenia tego rodzaju urządzenia, w tym pożądanej różnicy ciśnień, natężenia przepływu i efektywności energetycznej.

Przed zdecydowaniem się na konkretne pompy bocznokanałowe warto skonsultować się z producentami lub ekspertami w celu określenia odpowiedniego typu dla danego zastosowania.

Skomentuj artykuł