doradztwo dla cudzoziemcow

Doradztwo dla cudzoziemców – czego dotyczy?

Cudzoziemcy, przyjeżdżając do naszego kraju, nie zawsze potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wówczas potrzebują pomocy specjalistów, którzy przeprowadzą ich przez proces legalizacji pobytu w kraju i pomogą znaleźć mieszkanie czy pracę. Jaki jest zakres doradztwa dla cudzoziemców?

Doradztwo dla cudzoziemców co obejmuje?

Większość firm, które świadczą usługi doradztwa dla cudzoziemców, oferuje kompleksowe usługi. Cudzoziemcy, przyjeżdżając do naszego kraju, często mają dokumenty ze swojego państwa, nie mają pracy, mieszkania. Doradztwo dla cudzoziemców pomaga im przejść przez proces legalizacji pobytu. Większość firm oprócz pomocy prawnej, świadczy także pomoc administracyjną, w znalezieniu mieszkania, pracy, a także w tłumaczeniu dokumentów czy dyplomów potwierdzających doświadczenie. Dzięki tej pomoc, cudzoziemcy będą mogli legalnie rozpocząć pracę w Polsce, a także skorzystać z przysługujących im świadczeń. Doradcy wspólnie z osobą, przybyłą do Polski, wybierają najlepszą dla niej ścieżkę legalizacji pobytu. Pomagają w wyrobieniu czasowej lub stałej karty pobytu, pomagają w uzyskaniu numeru NIP i PESEL.

Na czym polega legalizacja pobytu?

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Szczecinie to bardzo ważny aspekt, bez którego wszelkie czynności administracyjne będą niemożliwe. Jeśli cudzoziemiec chce zostać w Polsce dłużej, niż przewiduje to aktualny tytuł pobytowy (czyli np. 90 dni dla obywateli UE lub wiza/ruch bezwizowy w przypadku obywateli krajów trzecich), powinien zalegalizować swój dalszy pobyt. Obcokrajowiec, który chce prowadzić w naszym kraju biznes lub chce zamieszkać w nim i pobierać różne świadczenia czy podjąć pracę, musi zalegalizować swój pobyt. Musi złożyć wniosek o wydanie wizy tymczasowej lub stałej. Procedury uzyskania tych dokumentów zależą od tego z jakiego kraju pochodzi. Najpóźniej pierwszego dnia po upływie trzech miesięcy, obywatel innych krajów powinni zalegalizować swój pobyt w Polsce w wydziale spraw cudzoziemców odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Skomentuj artykuł