lustra drogowe

Gdzie montuje się lustra drogowe?

Lustra drogowe pojawiają się w miejscach o słabej widoczności. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Kto decyduje o ich umieszczeniu i gdzie najczęściej montuje się tego typu urządzenia urządzenie?

Gdzie montuje się lustra drogowe?

Lustra drogowe mogą mieć formę prostokąta lub koła. Instaluje się je na słupku, na odpowiedniej wysokości, która zapewni kierowcom jak najlepszy obraz. Znajdziemy je zwłaszcza w takich miejscach o ograniczonej widoczności, jak:

  • przystanki komunikacji,
  • skrzyżowania,
  • wewnętrzne drogi zakładów produkcyjnych,
  • skrzyżowania,
  • wyjazdy z prywatnych posesji.

Lustra drogowe przepisy

Przepisy dotyczące luster drogowych określają sposób ich montażu. Według nich takie urządzenia powinny być zamocowane na wysokości co najmniej 2 metry od poziomu chodnika albo pobocza. Wszystkie zasady dotyczące instalacji tych urządzeń zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Lustra drogowe przepisy pozwalają na zastosowanie dwóch rodzajów tych elementów. Mogą być to lustra drogowe okrągłe U-18a albo lustra drogowe prostokątne U-18b.

Oba modele wyposażone zostały w wypukłe „tafle”o szerokim kącie widzenia polepszające widoczność i gwarantujące komfortową obserwację danych miejsc. Dzięki takim sprzętom jesteśmy w stanie zauważyć poruszające się drogą samochody, a także ocenić prędkość, z jaką jadą. Bardzo ważne jest to, aby takie produkty były zaprojektowane w sposób bezpieczny z odpowiednich materiałów, takich jak aluminium czy akryl. W razie ich uszkodzenia nie będą one stanowiły zagrożenia dla uczestników ruchu.

W jaki sposób załatwić lustro drogowe?

Chcąc ustawić takie urządzenie na drodze publicznej, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi. W przypadku, kiedy montaż lustra okazuje się niezbędny np. na skrzyżowaniu dróg powiatowych, wówczas wniosek trzeba złożyć do Powiatowego Zarządcy Dróg w danej miejscowości. Jeśli chodzi o drogi gminne, dokument należy złożyć do Wójta gminy, natomiast w przypadku dróg miejskich, wniosek kieruje się do Urzędu Miasta, Burmistrza lub Prezydenta. Następnym etapem jest opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu i otrzymanie dla niego pozytywnej opinii, którą wydaje Komenda Policji. Wniosek o umieszczenie lustra drogowego może złożyć:

  • osoba prywatna,
  • rada sołecka,
  • rada gminy
  • rada powiatu,
  • służby powiatowe.

A w jaki sposób ustawić lustro drogowe przy drodze służącej do wyjazdu z naszej posesji? Po pierwsze, trzeba uzyskać zgodę od zarządcy drogi i wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu, a na koniec otrzymać odpowiednią opinię. Cała procedura różni się tym, że to osoba prywatna musi zakupić, zamontować, jak i zająć się konserwacją lustra.

Skomentuj artykuł