pogrzeb cmentarz

Jakich formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które ma na celu pokrycie kosztów związanych z organizacją pochówku. Przysługuje ono w Polsce ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin na podstawie umowy o pracę, emerytury lub renty. Poznajmy formalności, które muszą zostać dopełnione, aby otrzymać to świadczenie.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, takim jak małżonek, dzieci, wnuki czy rodzice. Może go także otrzymać osoba, która poniosła koszty pogrzebu, nawet jeśli nie jest spokrewniona z zmarłym. W sytuacji, gdy nie ma takiej osoby, zasiłek może być przyznany na rzecz gminy, która organizuje pochówek na swój koszt.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku pogrzebowego?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub oddziału KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Należy przygotować następujące dokumenty i wnioski dla ZUS (ZUS ZZA) bądź dla KRUS (KRUS ZPZ):

  • kserokopia aktu zgonu,
  • dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu (np. faktura od zakładu pogrzebowego, rachunek za miejsce na cmentarzu),
  • oświadczenie o pokrewieństwie lub powiązaniu rodzinnym z zmarłym (jeśli ubiegający się o zasiłek to członek rodziny),
  • dowód osobisty wnioskodawcy.

Kiedy należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pochówku mają być pokryte. Jeśli jednak osoba uprawniona nie zdążyła złożyć wniosku w tym czasie, może to uczynić w ciągu kolejnych 5 lat. Może to zrobić za Ciebie zakład pogrzebowy w Rzeszowie. W takich przypadkach warto jednak pamiętać, że ZUS może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających, że opóźnienie było niezawinione przez wnioskodawcę.

Świadczenie jest wypłacane na konto wnioskodawcy i może być wykorzystane na pokrycie kosztów pochówku lub spłatę długów związanych z pogrzebem. Ważne jest, aby pamiętać, że zasiłek pogrzebowy nie jest zwolniony z podatku dochodowego, dlatego też należy zgłosić go w rocznym zeznaniu podatkowym.

Skomentuj artykuł