faktoring pelny i niepelny

Jakie są różnice między faktoringiem pełnym a niepełnym?

Faktoring przez sprzedaż faktur z długim terminem zapłaty pozwala przedsiębiorstwom dysponować środkami finansowymi, które w przeciwnym wypadku pozostają zawieszone. Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu, w tym przede wszystkim faktoring pełny oraz niepełny, nazywany również usługą z regresem. Czym różnią się między sobą i jak wybrać odpowiedni rodzaj dla własnego przedsiębiorstwa?

Faktoring pełny – na czym polega i do kogo jest skierowany?

Faktoring pełny to usługa, w której faktor, czyli firma oferująca usługi faktoringu, przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność dotyczącą sprzedawanej faktury i wypłacalności kontrahenta. Oznacza to, że przedsiębiorstwo wystawiające fakturę po jej sprzedaży nie zajmuje się ściąganiem należności. To zadanie faktora, który wypłaca firmie zaliczkę (zwykle w wysokości 90% wartości faktury), a następnie samodzielnie pozyskuje należność od kontrahenta nawet w sytuacji jego niewypłacalności.

Pełny faktoring online jest wygodny i zapewnia bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwom, które nie chcą zajmować się ściąganiem należności od swoich dłużników. Choć jest to nieco droższa usługa w porównaniu z faktoringiem niepełnym, pomaga firmom utrzymać płynność finansową i skupić się na własnym rozwoju.

Wystawiane faktury są natychmiastowo zaliczkowane przez faktora i sprzedawane wraz z pełną odpowiedzialnością. To dobry wybór dla firm, które szybko się rozwijają i współpracują z wieloma kontrahentami, zwłaszcza jeśli nie znają w pełni ich sytuacji finansowej i terminowości wnoszonych opłat.

Czym jest faktoring niepełny z regresem?

Faktoring niepełny nazywany również faktoringiem z regresem to usługa sprzedaży faktur, w której to na wystawiającej je firmie spoczywa odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Proces sprzedaży i zaliczkowania faktur przebiega tak samo, jak w przypadku faktoringu pełnego, jednak w przypadku braku należnej zapłaty, przedsiębiorstwo powinno zwrócić otrzymaną zaliczkę i wyegzekwować opłatę od dłużnika.

Faktoring z regresem nie przenosi pełnej odpowiedzialności na faktora, przez co tego rodzaju usługa wiąże się z niższymi opłatami. Przedsiębiorstwa współpracujące ze znanymi sobie kontrahentami i pewne ich wypłacalności nie muszą zabezpieczać się przed nieopłaconymi fakturami. Co ważne, gdy faktycznie dojdzie do takiej sytuacji, faktor nie będzie wymagał zwrotu zaliczki natychmiastowo – firma otrzyma termin, w którym należy to zrobić, co przy odpowiednim zarządzaniu finansami i kolejnych zaliczkowanych fakturach nie musi być problematyczne.

Jaki rodzaj faktoringu wybrać dla własnej firmy?

Trudno jednoznacznie wskazać, który z rodzajów faktoringu sprawdzi się najlepiej, bez znajomości firmy, tempa jej rozwoju, sytuacji finansowej, czy kontrahentów. Kiedy firma wystawia wiele faktur różnym podmiotom, w tym nie zawsze dobrze sobie znanym, faktoring pełny może być wygodnym zabezpieczeniem finansowym. Jeśli jednak firma współpracuje jedynie z kontrahentami, którzy zawsze wywiązują się ze swoich zobowiązań i mają stabilną sytuację finansową, nieco tańszy faktoring niepełny może okazać się idealnym wyborem.

Warto wiedzieć, że istnieje także faktoring mieszany, który łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. W tego rodzaju usłudze faktor przejmuje jedynie część odpowiedzialności związanej z fakturami. W spisywanej umowie określa się dokładnie wysokość kwoty, do której odpowiedzialność za niewypłacalność dłużników ponosi faktor. Kiedy ustalona kwota zostaje przekroczona, odpowiedzialność przechodzi na przedsiębiorstwo, które bez należnej opłaty ze strony kontrahenta zwraca faktorowi otrzymaną zaliczkę i samodzielnie zajmuje się procesem windykacyjnym.

Skomentuj artykuł