Kalibracja alkomatu – jak wygląda i kiedy trzeba ją przeprowadzać?

Kalibracja alkomatu – jak wygląda i kiedy trzeba ją przeprowadzać?

Kupując alkomat do użytku profesjonalnego czy domowego, należy pamiętać o tym, że wymaga on regularnej kalibracji. Proces ten ma kluczowe znaczenia dla dokładności otrzymywanych wyników. Nawet najlepszy sensor w alkomacie z czasem traci czułość, a co za tym idzie, zaczyna przedstawiać niedokładne wyniki. Jak wygląda proces kalibracji i kiedy należy go wykonać?

Na czym polega kalibracja alkomatu?

Kalibracja alkomatu to podstawowa procedura, która musi być co jakiś czas wykonywana. Zajmują się nią licencjonowane serwisy, gdyż czynność ta wymaga użycia profesjonalnej aparatury, jak i znajomości konstrukcji urządzenia. Podczas procesu kalibracji technik przeprowadza testy i wykonuje pełne serwisowanie alkomatu, co ma służyć znalezieniu możliwych usterek. Ponadto kalibracja obejmuje badanie miarodajności oraz dokładności pomiarów sprzętu podczas licznych testów diagnostycznych. W trakcie kalibracji próbki o zadanym, stałym stężeniu alkoholu podawane są do urządzenia pracującego w tak zwanym tzw. trybie serwisowym.

Dlaczego kalibracja alkomatu jest aż tak istotna?

Kalibracja alkomatów to podstawa dla ich prawidłowego działania. Jeśli ją zaniedbamy, możemy mieć pewność, że z czasem sprzęt zacznie przedstawiać błędne wyniki. Należy więc oddać alkomat w ręce fachowców, którzy będą umieli go odpowiednio ustawić i przeprowadzą niezbędne testy. Dobrze działające urządzenie daje nam pewność, iż przedstawiona przez niego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest prawidłowa. Kalibracja zmniejsza ryzyko fałszywych wyników i sytuacji, kiedy np. wsiadamy za kierownicę, nie wiedząc, że w naszym organizmie jest nadal za wysoki poziom alkoholu.

Jak często należy kalibrować alkomat?

Częstotliwość kalibracji zależy w dużej mierze od producenta danego sprzętu oraz rodzaju samego alkomatu. Urządzenia z sensorem elektrochemicznym jak np. Alkomat EasyGo EC należy kalibrować, po przeprowadzeniu 500 pomiarów i co najmniej raz w roku. Kalibracja alkomatów z sensorem półprzewodnikowym, jak np. Alkohit X3, powinna być wykonywana raz na pół roku lub od 100 do 300 wykonanych pomiarów.

Kiedy jeszcze skalibrować alkomat?

Na kalibrację alkomatu należy się także zdecydować w pewnych konkretnych przypadkach jak np.:

  • fałszywe wyniki pomiaru (np. wykryte promile, pomimo braku spożycia alkoholu)
  • pomiar przeprowadzony tuż po spożyciu większej dawki alkoholu, który mógłby rozkalibrować i uszkodzić sprzęt,
  • komunikat CAL na wyświetlaczu,
  • wielokrotne przekroczenie maksymalnego zakresu pomiaru,
  • niezmieniający się wynik po wykonaniu kilku pomiarów w jednakowym odstępie czasu,
  • wyniki badania przeprowadzonego w krótkim odstępie czasu są bardzo odmienne,
  • dłuższe przechowywanie alkomatu z materiałami zawierającymi alkohol.

Kalibracja alkomatu jest niezbędna, jeśli chcemy zachować go w pełnej sprawności i otrzymywać miarodajne wyniki – https://www.kalibrujemy.pl/13-kalibracja-i-serwis-alkomatow.

Skomentuj artykuł