rozdrabnianie odpadow

Na czym polega rozdrabnianie odpadów?

Rozdrabnianie odpadów to czynność będąca elementem procesu recyklingu. Wykonywana jest ona za pomocą specjalnego rozdrabniacza odpadów komunalnych. Czym konkretnie jest rozdrabnianie i jak wygląda ono w praktyce? Odpowiadamy.

Czym jest rozdrabnianie odpadów?

Rozdrabnianie odpadów to jedna z podstawowych czynności w procesie ich przetwarzania. Jest to jeden ze stałych elementów recyklingu oraz wytwarzania paliw z odpadów. Czym konkretnie jest rozdrabnianie? Według definicji jest to rozdzielanie ciał stałych na części za pomocą siły zewnętrznej niszczącej ich wewnętrzną spoistość. Celem takiego zabiegu jest zwiększenie powierzchni właściwej odpadów w celu przyspieszenia dalszych procesów przetwarzania.

W procesie rozdrabniania wykorzystywany jest rozdrabniacz odpadów komunalnych. Pomaga on rozbić tworzywa na cząstki o określonym rozmiarze. Dzięki rozdrobnieniu przetwarzanego materiału zwiększa on swoją powierzchnię właściwą. Sprawia to, że cząstki łatwiej poddają się kolejnym procesom przetwarzania. Wśród nich wymienić możemy procesy fizyczne, chemiczne oraz biologiczne.

Jakie parametry należy wziąć pod uwagę w procesie rozdrabniania?

Wybór sposobu rozdrabniania danego materiału uzależniony jest od jego właściwości. Dużą rolę gra tutaj wytrzymałość danego tworzywa, która przekłada się na jego podatność na rozdrabnianie. Następnym krokiem jest dobranie urządzenia, które poradzi sobie ze strukturą danego materiału. W zależności od jego rodzaju proces rozdrabniania danych tworzyw może różnić się pod kątem czasowym.

Wymienić można siedem podstawowych sposobów rozdrabniania odpadów. Są to: rozrywanie, zgniatanie, łamanie, ścinanie, uderzanie, ścieranie, a także rozłupywanie. Konkretny sposób dobierany jest pod kątem właściwości oraz wielkości rozdrabnianego materiału. Warto wiedzieć, że proces ten przebiega w układzie otwartym lub zamkniętym. Materiał rozdrabniany jest tak długo aż jego wielkość nie będzie mniejsza od wielkości oczek sita ograniczającego.

Skomentuj artykuł